B E T A
Wykonaj test Spektrum Dynamiki Bogactwa

Roger James Hamilton

Roger James Hamilton

Roger James Hamilton jest społecznym przedsiębiorcą, który stworzył system Talent Dynamics Profiling dla korporacji, system Wealth Dynamics Profile dla przedsiębiorców oraz system Wealth Spectrum. Jest on również założycielem Phi Dynamics i współzałożycielem XL Nation i XL Group. Wszystkim firmom Rogera oraz całemu jego dorobkowi przyświeca misja World Wide Wealth: Siła, by zwiększać swój flow indywidualnie i zbiorowo.

Testy Wealth Dynamics Profile i Wealth Spectrum wspierają dziesiątki tysięcy przedsiębiorców w znalezieniu swojego flow ponad 150 krajach na całym świecie. Przez ostatnie siedem lat, terminarz jego wystąpień doprowadził do tego, że Roger rozpowszechnił swoją nowinę społecznego przedsiębiorstwa i efektywnego tworzenia bogactwa wśród 500,000 przedsiębiorców w 15 krajach. Od 2002 roku Roger jest współzałożycielem XL Group - pierwszej międzynarodowej sieci, poświęconej społecznemu przedsiębiorstwu, która stała się instytucją organizującą ponad 2,000 eventów każdego roku, łącząc społecznych przedsiębiorców, by dzielili się zasobami, wiedzą i koneksjami. XL Group jest częścią United Nations Social Compact i została uznana przez Clinton Global Initiative za swoją działalność charytatywną, którą przedsięwzięła.

XL Nation rozpoczęła swoją działalność w pierwszy Międzynarodowy Dzień XL, 31 marca 2009 roku. Powstała jako globalna organizacja bez granic, ze swoją własną Deklaracją Niepodległości i Konstytucją, ta organizacja pożytku społecznego tworzy fale, jak maszyna dla przedsiębiorców, aby zjednoczyć i osiągnąć cele zadeklarowane w United Nations Millennium Goals jako część wizji XL w 2020.

Roger wspólnie ze swoim teamem skupieni są na zalezieniu najlepszych sposobów na połączenie efektywnego tworzenia bogactwa i kontrybucji dla społecznych przedsiębiorstw jak i społecznych przedsiębiorców. Każdy z jego otoczenia jest społecznym przedsiębiorcą, który działa jako część programu XL SEA.

Urodzony w Hong Kongu, zdobywając wyksztalcenie w Trinity College, Uniwersytecie Cambridge, Roger stał się przedsiębiorcą wkrótce po skończeniu studiów, doświadczając wielu porażek zanim odniósł sukces. Obecnie posiada i prowadzi biznesy w wydawnictwach, własnościach, finansowaniu, franszyzie, organizacji eventów, zarządzaniu ośrodkami turystycznymi, trenerstwie, coachingu oraz edukacji.

Roger Hamilton jest także Executive Graduate of Singularity University stacjonującym w Centrum Badań NASA w Dolinie Silicon. Prowadzi dwa turnusy każdego roku na temat dziesięciu głównych trendów mających wpływ na biznesy, wyposażających przedsiębiorców w narzędzia i poczucie przyszłości, by przebrnąć przez zmiany mające miejsce w naszej gospodarce.

Dziś, Roger mieszka na Bali w Indonezji ze swoją żoną i trójką dzieci.